La Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, creada per la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses, té per missió potenciar la transferència de coneixement en l’àmbit de l’arqueologia com a mitjà per millorar la conservació, gestió i promoció del patrimoni arqueològic, especialment en l’àmbit local. Per assolir aquesta missió una de les funcions de la Càtedra és la de publicar treballs de recerca arqueològica. És per aquest motiu que ha impulsat la publicació de la revista Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology i de la col·lecció Guies del patrimoni cultural de Roses.

Més informació sobre la Càtedra: www.udg.edu

Publicacions

Rodis

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una revista d’arqueologia que, amb un enfocament multidisciplinari, se centra en l’arqueologia medieval i postmedieval. El seu objectiu és la divulgació de treballs de recerca originals, no publicats anteriorment, que aportin dades noves o noves metodologies que ajudin a millorar la investigació en aquest àmbit del coneixement. En aquest sentit, la revista accepta tant estudis de casos circumscrits a un lloc particular com obres de síntesi, ja siguin territorials o temàtiques.

Guies

La col·lecció Guies del patrimoni cultural de Roses publica treballs originals encarats a apropar als lectors, tant els especialitzats com els no especialitzats, jaciments arqueològics i edificis històrics del municipi de Roses. Les obres que conformen aquesta col·lecció, sense renunciar al rigor científic, són d’extensió més o menys breu, amb textos molt concisos i amb un important pes de l’apartat gràfic per fer-les visuals i més entenedores.

Avda. Rhode, 35 – 17480 Roses – Tel. 972 45 82 90